Retrospectiva 2015.

Imagem retrospectiva 2015_1

2015 foi um ano de muitas realizações para Casa da Cultura Polônia Brasil, tanto em sua sede na capital paranaense, quanto em outras cidades do estado e fora do Paraná inclusive, locais que receberam eventos e produtos originários de projetos realizados pela instituição.

A atual gestão sob direção de Schirlei M. Freder e seus colaboradores, juntamente com o Consulado Geral da República da Polônia em Curitiba, seus apoiadores institucionais e empresas patrocinadoras alcançou os objetivos e metas planejados para o período e fechou o ano com chave de ouro, atingindo grande público com suas exposições, saraus, palestras, encontros gastronômicos, feiras, encontros de conversação do idioma polonês, publicação de livros e com a criação do curso de idioma polonês ofertado em vários horários pela instituição.

A Casa da Cultura Polônia Brasil instituição sem fins lucrativos cujo corpo diretivo é composto por voluntários possui a missão de promover: a pesquisa, o intercâmbio entre Polônia e Brasil, a cooperação com entidades polonesas e brasileiras, a promoção do patrimônio, da tradição e dos costumes, sobretudo, a ação como agente de integração da comunidade polono-brasileira no Paraná e no Brasil, missão essa contemplada a cada atividade pensada e realizada pela instituição neste ano, motivo pelo qual nossa retrospectiva quer destacar alguns desses momentos e agradecer a todos que de alguma maneira colaboraram para o sucesso deste trabalho, para em seguida com a mesma alegria e dedicação divulgar o calendário 2016 em nosso site e fanpage.

Aguarde!

Quer recordar conosco alguns desses momentos? É só clicar nos links para saber mais.

 

‘’Observador Diurno, Observador Noturno’’ Exposição do artista polonês Jacek Sroka.

Arte polônica brasileira” exposição composta por gravuras, pinturas, desenhos, ilustrações e fotografia de artistas brasileiras de ascendência polonesa.

‘’Liberdade, soberania, democracia: Polônia, 25 anos’’ exposição que trouxe jornais, cartazes e fotografias que registraram a luta do sindicato Solidariedade cuidadosamente escolhidos para mostrar a importância da Polônia, de seus filhos ilustres e anônimos na transformação do mundo atual.

‘’Um intrépido Polonês em céu brasileiro: o feito extraordinário do aviador Stanisław Skarżyński (1933)”. Exposição inaugurada em 2013 em Curitiba que seguiu em itinerância em 2014 e 2015 por cidades dos Paraná.

Lendas Polonesas”, exposição cujo objetivo é disseminar a arte e cultura polonesa e brasileira e sua influência nas produções realizadas pelas artistas descendentes de poloneses, trazendo aspectos de sua cultura e raízes e interpretando o rico e encantado universo das lendas e mitos da Polônia”.

Jantar Polonês” o primeiro encontro gastronômico realizado pela instituição em em Curitiba.

Casa da Cultura Polônia Brasil comemora seu 3º Aniversário com os “Sabores do Inverno”, segundo encontro gastronômico realizado em 2015.

Meu coração de polaco voltou” uma homenagem ao poeta Paulo Leminski, A Casa da Cultura Polônia Brasil e a família Leminski realizou várias ações em homenagem ao poeta curitibano em 2015.

Na “Primavera dos Museus 2015” a Casa da Cultura Polônia Brasil trouxe o classicismo na obra de Zbigniew Herbert.

Casa da Cultura Polônia Brasil e Consulado Geral da Polônia em Curitiba comemoraram em 2015 a Independência da Polônia com uma série de atividades.

Lendas Polonesas” exposição da Casa da Cultura Polônia Brasil esteve presente este ano na Casa da Cultura Polonesa Pe. Karol Dworaczek em São José dos Pinhais.

O Teatro Polonês “Polski Teatr” integrou a programação da Casa da Cultura Polônia Brasil em comemoração à independência da Polônia.

Os últimos exemplares da publicação inédita no Brasil “Meu coração de polaco voltou” à venda na Casa da Cultura Polônia Brasil.

Projeto “Meu coração de polaco voltou”, que expõe influências polonesas na obra de Paulo Leminski, chega a Porto Alegre.

Casa da Cultura Polônia Brasil fez pré-lançamento, em 2015, do livro “Memórias de Luz: História de Poloneses Justos” em Curitiba.

Casa da Cultura Polônia Brasil lançou em 2015 com exclusividade semijoias inspiradas em wycinanki de artista brasileira de origem polonesa.

 

 

 

Imagem-retrospectiva-2015_1

 

 

Rok 2015 był czasem wielu osiągnięć dla Domu Kultury Polska-Brazylia, zarówno w swojej siedzibie w Kurytybie, jak i innych miastach w stanie Paraná oraz poza jego granicami. Do miejscowości tych dotarły wydarzenia oraz produkty pochodzące z projektów zrealizowanych przez instytucję.

 

Obecny zarząd pod kierownictwem Schirlei M. Freder wraz ze współpracownikami, Konsulatem Generalnym RP w Kurytybie, wsparciem instytucjonalnym oraz sponsorów, osiągnął wyznaczone cele, z dumą żegnając stary rok. Dzięki wystawom, wieczorkom, wykładom, spotkaniom gastronomicznym, targom, spotkaniom konwersacyjnym w języku polskim, publikacjom książek oraz utworzeniu kursu języka polskiego oferowanego przez instytucję o różnych porach dnia, Dom Kultury Polska-Brazylia zyskał wielkie uznanie publiczności.

 

Dom Kultury Polska-Brazylia, organizacja non-profit, której organ zarządzający jest złożony z wolontariuszy, ma do wykonania misję, którą jest poszukiwanie informacji, wymiana między Polską a Brazylią, współpraca z jednostkami polskimi i brazylijskimi, promocja dziedzictwa, tradycji i zwyczajów oraz, przede wszystkim, działanie mające na celu integrację wspólnoty polsko-brazylijskiej w stanie Paraná i w Brazylii. Misja ta brana jest pod uwagę przy każdej działalności zaplanowanej i zrealizowanej tego roku przez instytucję. Z tego powodu nasza retrospektywa wyróżnia niektóre z tych momentów i jest podziękowaniem dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu tej pracy, aby następnie z nie mniejszą  radością i oddaniem zaprezentować kalendarz na rok 2016 na naszej stronie i fanpage’u.

 

Bądźcie z nami!

 

Chcesz wspólnie z nami przypomnieć sobie jeden z tych momentów? Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć w podane linki.

 

“Obserwator Dzienny, Obserwator Nocny” – wystawa polskiego artysty Jacka Sroki.

„Brazylijska sztuka polonijna” – wystawa, która łączy w sobie grawiurę, malarstwo, rysunek, ilustrację oraz fotografię brazylijskich artystów pochodzenia polskiego.

 

„Wolność, niezależność, demokracja: Polska, 25 lat” – wystawa składająca się z  gazet, plakatów oraz fotografii, które przedstawiają walkę związku zawodowego „Solidarność”, starannie wybrane w celu ukazania znaczenia Polski, jej wybitnych i anonimowych obywateli w transformacji aktualnego świata.

 

„Nieustraszony Polak na brazylijskim niebie: niezwykły czyn lotnika Stanisława Skarżyńskiego (1933)” – wystawa zainaugurowana w 2013 roku w Kurytybie, która następnie została zaprezentowana w innych miastach stanu Paraná w latach 2014-2015.

 

„Polskie legendy” to wystawa mająca na celu rozpowszechnianie sztuki i kultury polskiej i brazylijskiej oraz jej wpływu na prace realizowane przez artystów pochodzenia polskiego. Nawiązując do korzeni i aspektów polskiej kultury, stanowi interpretację bogatego i zachwycającego świata polskich legend i mitów.

 

„Polska kolacja” to pierwsze spotkanie gastronomiczne zorganizowane przez instytucję w Kurytybie. Wraz z drugim takim spotkaniem, zatytułowanym „Smaki zimy”, które odbyło się w 2015 roku, Dom Kultury Polska-Brazylia upamiętnił swoją 3. rocznicę.

 

„Powróciło moje polskie serce” – hołd na cześć poety Paula Leminskiego. W 2015 roku Dom Kultury Polska-Brazylia wraz z rodziną Leminski zorganizował wiele wydarzeń na jego cześć.

 

Podczas „Wiosny Muzeów 2015” Dom Kultury Polska-Brazylia przywołał klasycyzm w poezji Zbigniewa Herberta.

 

Dom Kultury Polska-Brazylia wraz z Konsulatem Generalnym RP w Kurytybie upamiętnił w 2015 roku odzyskanie niepodległości przez Polskę, organizując różne aktywności.

 

„Polskie legendy” – wystawa Domu Kultury Polska-Brazylia pojawiła się tego roku w Domu Kultury Polskiej im. Ks. Karola Dworaczka w São José dos Pinhais.

 

„Polski Teatr” włączył do swojego harmonogramu program Domu Kultury Polska-Brazylia dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Ostatnie egzemplarze nieopublikowanego w Brazylii dzieła zatytułowanego „Powróciło moje polskie serce” w sprzedaży w Domu Kultury Polska-Brazylia.

 

Projekt „Powróciło moje polskie serce”, ukazujący polskie wpływy w dziełach Paula Leminskiego, dociera do Porto Alegre.

 

Dom Kultury Polska-Brazylia zorganizował w 2015 roku w Kurytybie przedpremierowe spotkanie z książką “Memórias de Luz: História de Poloneses Justos” („Wspomnienia Światła: Historia Sprawiedliwych Polaków” [tłum. własne]).

 

Dom Kultury Polska-Brazylia zaprezentował w 2015 roku wyjątkową kolekcję biżuterii zainspirowaną wycinankami brazylijskiej artystki pochodzenia polskiego.

 

Crédito tradução: Kornelia Fiałkowska