Polskie korzenie poety Paula Leminskiego w Domu Kultury Polska-Brazylia w 2015 roku

(Fot. Marcio Santos / Edycja: Maria Baptista)

(Fot. Marcio Santos / Edycja: Maria Baptista)

„powróciło moje polskie serce

serce, które mój dziadek

przywiózł mi z daleka

serce zmiażdżone

serce zdeptane

serce poety”

(Paulo Leminski)

 

Rok 2015 był czasem pozytywnych niespodzianek i wielu sukcesów dla Domu Kultury Polska-Brazylia. Jak już wspomnieliśmy w naszej retrospektywie, był to rok obfitujący w owocne projekty i wydarzenia. Jednak wśród tak wielu rzeczy jest jedna, która zasługuje na wyróżnienie zarówno dzięki wysiłkowi zaangażowanych osób, jak i dzięki podarunkowi, jaki otrzymała brazylijska wspólnota polonijna. Podarunkiem tym jest projekt powstały dzięki sugestii prof. Piotra Kilanowskiego, entuzjasty dzieł Leminskiego, która doprowadziła do późniejszego spotkania dyrektora instytucji, pani Schirlei M. Freder, z córkami poety – Aureą i Estrelą Leminski.

 

Projekt „Powróciło moje polskie serce”, nad którym dyskusja rozpoczęła się w maju 2015 roku, zyskał na sile dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Kurytybie, patronatowi Itaipu Binacional oraz innych przedsiębiorstw i profesjonalistów. Dzięki temu projekt ten w rekordowo krótkim czasie nabrał kolorów i zyskał miejsce w Domu Kultury Polska-Brazylia w Kurytybie na wspaniałą wystawę oraz premierę książki o tym samym tytule. Książka jest dwujęzyczna, nieopublikowana w Brazylii, przetłumaczona przez Piotra Kilanowskiego, profesora języka i literatury polskiej na Uniwersytecie Federalnym stanu Paraná w Kurytybie. Ze względu na jej limitowaną edycję, książka jest unikatem w środowisku kolekcjonerów i osób zainteresowanych twórczością poety.

 

Uroczystości oddające cześć temu wielkiemu obywatelowi Kurytyby rozpoczęły się 24 sierpnia 2015 roku – w dniu, w którym poeta skończyłby 71 lat. Wśród nich odbył się wykład prof. Marcela Paiva de Souzy, a następnie premiera książki i otwarcie wystawy pod nadzorem Aurei i Estreli Leminski. Z okazji tego wydarzenia swoją obecnością w Domu Kultury Polska-Brazylia zaszczyciła rodzina Leminski wraz z dyrekcją, zaproszonymi i widownią. Poza tym, miała miejsce również interwencja artystyczna z poezją Paula Leminskiego na murach instytucji, trasa zwiedzania z córkami poety oraz wieczór poetycki „Polaco Loco Paca”.

 

Wrzesień był niezwykłym miesiącem dla miłośników twórczości Paula Leminskiego i na tym się nie skończyło. Wystawa, która pozostała otwarta dla publiczności do 4 października 2015 roku, została przekierowana do Porto Alegre, do Memorial do Rio Grande do Sul, ze współpracą z Konsulatem RP w Porto Alegre, Konsulatem Generalnym RP w Kurytybie, Casamundi Cultura i Towarzystwem „Polonia” w Porto Alegre. Wystawa została przyjęta przez publiczność z wielkim entuzjazmem  17 grudnia, kończąc tym sukcesem pierwszy etap projektu.

 

Dom Kultury Polska-Brazylia chciałby z tej okazji podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu, rodzinie Leminski za cenny dar powierzony instytucji, a także publiczności, która ceni nasze wydarzenia, i bez której wysiłek wkładany w realizację projektów takich jak ten nie miałby sensu.

 

Dziękuję bardzo!

Crédito tradução: Kornelia Fiałkowska