POZNAJ I ŚWIĘTUJ!

POZNAJ I ŚWIĘTUJ!

W sobotę 24 i w niedzielę 25 listopada w Domu Kultury Polska Brazylia, w Kurytybie, odbyła się impreza „Polska: 100 lat odzyskania niepodległości” i „Polskie Boże Narodzenie: Mikołajki i Opłatek” która była sponsorowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu RP. W dniu 24 listopada odbyły się targi typowych polskich produktów, a goście zostali powitani chlebem i solą przez członków zespołu folklorystycznego Junak. Chór Św. Jana Pawła II oczarował wszystkich hymnami Polski i Brazylii, a także bogatym repertuarem pieśni patriotycznych i świątecznych. Następnie badacz i historyk Rhuan Zaleski Trindade wygłosił wykład na temat udziału Brazylijczyków w walkach o wolność Polski. Wieczorem pianista Ben Hur Cionek, absolwent studiów podyplomowych w Warszawie, znakomicie wykonał utwory wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. Na zakończenie, para tancerzy Polonijnego Zespołu Folklorystycznego Wisła pięknie wykonała Mazura.

W niedzielę 25 listopada odbyła się uroczystość, która otworzyła obchody Świąt Bożego Narodzenia w Domu Kultury Polska Brazylia. Barwni kolędnicy przemaszerowali przez tradycyjny kurytybski jarmark niedzielny w Centrum miasta śpiewając i grając wspólnie z muzykami z Santa Catarina. Podczas obiadu serwowano pierogi i domowe piwo, po obiedzie odbył się wykład o świątecznych tradycjach w Polsce, zaprezentowany przez nauczycielkę Regiane Marię Czervinski. Kolejnym punktem programu były warsztaty robienia tradycyjnych ozdób choinkowych prowadzone przez Elisabete Piekas. Następnie uczestnicy zawiesili na choince zrobione ozdoby. Duch Bożego Narodzenia mocniej poruszył serca uczestników podczas święcenia opłatków, którego dokonał Ks. Lourenço Biernaski.

W obchodach uczestniczyli m.in. Pani wicekonsul Dorota Ortynska, Pan Rizio Wachowicz, prezes Braspol, Pan Zbigniew Wiącek, prezes Towarzystwa Tadeusza Kościuszki i wiceprezes Pani Denise Sielski.

Dom Kultury Polska Brazylia bardzo dziękuje Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i Senatowi RP, a także wszystkim, którzy współpracowali przy realizacji tego wydarzenia. Specjalne podziękowania należą się publiczności, która sympatycznie i entuzjastycznie reagowała na kolejne prezentacje i wydarzenia, wzmacniając więzi przyjaźni między Brazylią a Polską.

Realização:

Casa de Cultura Polônia Brasil

http://poloniabrasil.org.br

Patrocínio / Współfinansowane:

„Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.” 2018

„O projeto é co-financiado pela Associação „Wspólnota Polska” a partir de fundos recebidos da Chancelaria do Senado no âmbito dos cuidados do Senado da República da Polônia sobre os Poloneses e Polônicos no exterior.” 2018

Crédito das fotos: Daio Hofmann